شهرداری ورامین » مدیران جدید شهرداری ورامین معارفه شدند. مدیران جدید شهرداری ورامین معارفه شدند. – شهرداری ورامین
مدیران جدید شهرداری ورامین معارفه شدند.
۲۴ آبان ۱۴۰۱
نسخه چاپی
مدیران جدید شهرداری ورامین معارفه شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ورامین ، طی مراسمی با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین و سایر مدیران و مسئولین شهری ، محمد رضا حیدری به سمت سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری ، محمد مهاجر به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی و حمید رضا خانی به سمت سرپرست امور قراردادهای شهرداری ورامین معارفه شدند. در این نشست شهردار ورامین گفت: تنها خط قرمز ما در شهرداری ورامین رضایت مندی ارباب رجوع و اجرای قانون است. خدمات رسانی شایسته و شبانه روزی به شهروندان از اصول راهبردی این دوره از مدیریت شهری است.

در ادامه این مراسم شهردار ورامین از زحمات شبانه روزی آنان و همچنین مدیران قبلی این مسئولیت ها از جمله محمد خانی ، محمد صمدی و مهدی پورمحمدی در جهت تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی به شهروندان تجلیل و قدردانی به عمل آورد.