شهرداری ورامین » مدیران جدید منطقه سه و منطقه یک شهرداری ورامین معارفه شدند. مدیران جدید منطقه سه و منطقه یک شهرداری ورامین معارفه شدند. – شهرداری ورامین
مدیران جدید منطقه سه و منطقه یک شهرداری ورامین معارفه شدند.
۰۱ آبان ۱۴۰۱
نسخه چاپی
مدیران جدید منطقه سه و منطقه یک شهرداری ورامین معارفه شدند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، طی مراسمی با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین و سایر مدیران و مسئولین شهری ، غلامرضا حبیبی به سمت سرپرست منطقه سه و داریوش میرزایی به عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری ورامین معارفه شدند. در این نشست شهردار ورامین گفت: تنها خط قرمز ما در شهرداری ورامین رضایت مندی ارباب رجوع و اجرای قانون است. خدمات رسانی شایسته و شبانه روزی به شهروندان از اصول راهبردی این دوره از مدیریت شهری است.

 در ادامه این مراسم شهردار ورامین از زحمات شبانه روزی آنان و همچنین مدیران قبلی این مناطق از جمله مجتبی نظری در جهت تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی به شهروندان تجلیل و قدردانی به عمل آورد.