شهرداری ورامین » مدیر جدید سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ورامین معارفه شد. مدیر جدید سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ورامین معارفه شد. – شهرداری ورامین
مدیر جدید سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ورامین معارفه شد.
۰۱ آبان ۱۴۰۱
نسخه چاپی
مدیر جدید سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ورامین معارفه شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، طی مراسمی با حضور مجتبی نظری سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین و سایر مدیران و مسئولین شهری ، حسین تفرشی به سمت سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری معارفه شد. در این نشست سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری گفت: تنها خط قرمز ما در شهرداری ورامین تکریم ارباب رجوع و اجرای قانون است. خدمات رسانی شایسته و شبانه روزی به شهروندان از اصول راهبردی این دوره از مدیریت شهری است.

 در ادامه این مراسم مجتبی نظری سرپرست حوزه معاونت خدمات شهری از زحمات شبانه روزی محمد صمدی مدیر قبلی مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری ورامین در جهت تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی به شهروندان تجلیل و قدردانی به عمل آورد.