شهرداری ورامین » مدیر جدید گروه بحران ، مقابله و پیشگیری شهرداری ورامین معارفه شد. مدیر جدید گروه بحران ، مقابله و پیشگیری شهرداری ورامین معارفه شد. – شهرداری ورامین
مدیر جدید گروه بحران ، مقابله و پیشگیری شهرداری ورامین معارفه شد.
۲۸ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
مدیر جدید گروه بحران ، مقابله و پیشگیری شهرداری ورامین معارفه شد.

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، طی مراسمی با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین و سایر مدیران و مسئولین شهری ، محسن پارسا به سمت سرپرست گروه بحران ، مقابله و پیشگیری شهرداری ورامین معارفه شد. در این نشست شهردار ورامین گفت: شهرداری ورامین در زمان وقوع بحران به مانند حادثه سیل روستای مزداران شهرستان فیروز کوه و حادثه های غیر قابل پیش بینی همواره آماده خدمات رسانی شایسته و شبانه روزی به شهروندان است.

💠 در ادامه این مراسم شهردار ورامین از زحمات شبانه روزی مدیر قبلی مدیریت بحران مسعود نفری و معاونت خدمات شهری مجتبی نظری جهت انجام وظایف قانونی خود تجلیل و قدردانی به عمل آورد.