عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
مراسم اختتامیه تعزیه باحضور مسئولین شهرستان ورامین برگزارشد
مراسم اختتامیه تعزیه باحضور مسئولین شهرستان ورامین برگزارشد
۲۳ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم اختتامیه تعزیه باحضور مسئولین شهرستان ورامین برگزارشد
محمد رضا حیدری رئیس اداره روابط عمومی شهرداری ورامین از مراسم اختتامیه تعزیه باحضور مسئولین شهرستان ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محمد رضا حیدری رئیس اداره روابط عمومی شهرداری ورامین از مراسم اختتامیه تعزیه باحضور مسئولین شهرستان ورامین خبرداد

حیدری رییس اداره روابط عمومی وامور بین الملل در گفتگو با خبر نگاران گفت مراسم اختتامیه تعزیه خوانی مقابل مسجد جامع ورامین با حضور مسئولین شهرستان  واستقبال عموم مردم برگزارشد برگزاری این گروه تعزیه توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین واداره فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار شد ودر پایا این مراسم از عوامل و گروه تعزیه تقدیر وتشکر به عمل آمد