معارفه علیرضا مومنی سیزدهمین شهردار ورامین و جوان ترین شهردار استان تهران برگزار شد
طرح بهداشت محله ای در محلات امامزاده یحیی (ع) و کهنه گل اجرا شد
برگزاری مراسم گرامیداشت ۹ دی با حضور مسئولین کشوری و لشگری و مدیران شهری
احداث کانال ، پل بتنی و جدول گذاری جهت جلوگیری از آب گرفتگی و هدایت آب های سطحی و اصلاح هندسی ترافیک شهری توسط شهرداری ورامین
طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
۱۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

کرمانی افزود مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شداین عزیران یکماه آموزش دیدند