برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
۱۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

کرمانی افزود مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شداین عزیران یکماه آموزش دیدند