عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
۱۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

کرمانی افزود مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شداین عزیران یکماه آموزش دیدند