ملاقات عمومی شهردار ورامین با شهروندان برگزار شد
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
۱۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شد
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین خبرداد

کرمانی افزود مراسم اخنتامیه آتش نشانان داوطلب همزمان با روز آتش نشان در سازمان آتش نشانی ورامین برگزار شداین عزیران یکماه آموزش دیدند