ملاقات عمومی شهردار ورامین با شهروندان برگزار شد
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین
۱۷ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین
مراسم تعزیه خوانی دهه دوم محرم توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین واداره فرهنگ وارشاد اسلامی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محمد رضا حیدری رییس اداره روابط عمومی وامور بین الملل در گفتگو با خبر نگاران گفت همه ساله مراسم تعزیه خوانی در ماه محرم برگزارمیشود واز آنجاییکه شهرستان ورامین سابقه ی پیشینی در این زمینه دارد در دهه اول ودر دهه دوم محرم و تا اربعین حسینی توسط انجمن تعزیه شهرستان باهمکاری روابط عمومی شهرداری ورامین واداره فرهنگ وارشاد اسلامی اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی نموده است که میتوان به برگزاری برنامه تعزیه از تاریخ ۱۴ مهرماه الی ۲۳ مکان روبه مسجد جامع ورامین اشاره کرد