(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
مراسم زیارت عاشورا در شهرداری ورامین باحضور دکتر نقوی
مراسم زیارت عاشورا در شهرداری ورامین باحضور دکتر نقوی
۰۲ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مراسم زیارت عاشورا در شهرداری ورامین باحضور دکتر نقوی
صبح روز پنج شنبه مورخ دوم آذر1396 مراسم زیارت عاشورا در شهرداری ورامین باحضور دکتر نقوی وشهردار ورامین ومعاونین کارکنان شهرداری برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صبح روز پنج شنبه مورخ دوم آذر۱۳۹۶ مراسم زیارت عاشورا در شهرداری ورامین باحضور دکتر نقوی وشهردار ورامین ومعاونین کارکنان شهرداری برگزارشد

صبح روز پنج شنبه دکتر نقوی میهمان شهرداری ورامین بود
بمناسبت هفته بسیج
دکتر نقوی در حضور شهردار وکارکنان شهرداری ضمن تبریک بخاطر نابودی داعش از رشادتهای شهدای مدافع حرم وبیسجیان قدردانی کرد و گفتنداگر بسیجیان نبودند الان این پیروزی حاصل نمیشد