شهرداری ورامین » مرمت بیش از یکصد چراغ قدیمی پارک خانواده ورامین مرمت بیش از یکصد چراغ قدیمی پارک خانواده ورامین – شهرداری ورامین
مرمت بیش از یکصد چراغ قدیمی پارک خانواده ورامین
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
مرمت بیش از یکصد چراغ قدیمی پارک خانواده ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، وی خاطرنشان کرد :اولین پارک خانواده جنوب استان تهران در میدان رازی ورامین ، صبح ها به صورت اختصاصی میزبان بانوان و عصر ها میزبان خانواده های محترم می باشد .

%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86