برگزاری جلسه هفتگی ملاقات مردمی شهردار ورامین با شهروندان
طرح احداث زير گذر شهيد مصطفي خميني و جابجايي ديوار شمالي راه آهن ورامين تصويب شد
کاشت ۷۵۰ هزار نهال و گل تولید گلخانه شهرداری ورامین در میادین و بلوارهای سطح شهر
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در هفته بسیج  
آگهی فراخوان
مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان
مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان
۰۷ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان
مزایده اجاره سینما 5 بعدی پارک آزادگان برگزار می شود.

مزایده اجاره سینما ۵ بعدی پارک آزادگان برگزار می شود.

(( آگهي تجدید مزایده عمومي ))
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوز شاماره ۸۳۶/۸۲۴۶ مورخه ۳۰/۰۳/۹۴ شورای اسلامی شهر ورامین ، اجاره سینما ۵ بعدی مستقر در پارک آزادگان را از طریق تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی وجد شرایط واجد شرایط واگذار نمايد .
– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .۶۵۸۹۰۱
حيدريان
شهردار ورامين