(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
طرح بهداشت محله ای در تمام نواحی چهارگانه شهرداری ورامین انجام می شود
اجرای عملیات لگه گیری آسفالت معابر عمومی شهر توسط شهرداری ورامین شتاب بیشتری به خود گرفت
به همت شهرداری ورامین بلوار شهدای ده دی کاملا روشن گردید
پیام بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین به مناسبت عروج ملکوتی سرهنگ محمد کاشانی از جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس
مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين
مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين
۲۰ فروردین ۱۳۹۴
نسخه چاپی
مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين
(( آگهي مزايده عمومي )) شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۱۲/۸۲۴۶ مورخ ۰۵/۰۲/۹۴ شورای اسلامی شهر ورامین ، اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد . – داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار … ادامه خواندن مزایده اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين

(( آگهي مزايده عمومي ))
شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۱۲/۸۲۴۶ مورخ ۰۵/۰۲/۹۴ شورای اسلامی شهر ورامین ، اجاره كافي شاپ غرفه وسط آبنماي پارك ۱۵ خرداد ورامين را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .
– داوطلبان مي توانند ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)
– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .
– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود .
– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مزايده موجود مي باشد .۶۵۵۲۴۵
حيدريان
شهردار ورامين