برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
مصاحبه معاونت عمران شهرداری ورامین با شبکه پنج سیما
مصاحبه معاونت عمران شهرداری ورامین با شبکه پنج سیما
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مصاحبه معاونت عمران شهرداری ورامین با شبکه پنج سیما
صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از مصاحبه این معاونت با شبکه پنج سیما خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین از مصاحبه این معاونت با شبکه پنج سیما خبرداد

عباسی گفت این مصاحبه معاونت عمران درخصوص مشکلات خیابان اسفند آباد  زواره انجام شد و از طریق رسانه ملی شبکه ۵تهران  منعکس شد