شهرداری ورامین » مقاومت شهرداری موجب اجرای فنی و اصولی پل امام رضا(ع) شد مقاومت شهرداری موجب اجرای فنی و اصولی پل امام رضا(ع) شد – شهرداری ورامین
مقاومت شهرداری موجب اجرای فنی و اصولی پل امام رضا(ع) شد
۱۰ مهر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
مقاومت شهرداری موجب اجرای فنی و اصولی پل امام رضا(ع) شد

%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84-15-%d8%ae%d8%b1

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، وی با تأکید بر این نکته که مقاومت‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به‌منظور حفظ منافع شهروندان صورت پذیرفته است، افزود: شرکت راه‌آهن به‌عنوان متولی پروژه، برنامه‌ریزی کرده بود که پلی به‌مانند پل کارخانه قند را بار دیگر در پل امام رضا(ع) اجرایی و عملیاتی کند.

مهندس حیدریان با اشاره به این نکته که پل امام رضا(ع) بر اساس طرح تفصیلی و جامع شهر ساخته‌شده است، ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین نیز با ساخت پل امام رضا(ع) با دیوار بتنی مخالفت کرد و تلاش داشت تا طرحی درخور شأن شهروندان ورامینی اجرایی شود.

طرح تفصیلی و جامع شهری در احداث پل امام رضا(ع) لحاظ شده است

وی بیان داشت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با اشاره به طرح تفصیلی و جامع شهری که توسط مسئولان و نهادهای مربوطه به امضا رسیده و تأییدشده، تأکید داشتند که باید این طرح‌ها در ساخت پل امام رضا(ع) مدنظر باشد.

مهندس حیدریان با اشاره به این نکته که شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین مقاومت خود را در ساخت فنی پل امام رضا(ع) تا حصول نتیجه ادامه داد، گفت: مقاومت شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، سبب شد تا اجرای پل امام رضا(ع) به شیوه فعلی طراحی و به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر دستاوردهای شهرداری و شورای اسلامی در ساخت پل امام رضا(ع) یادآور شد: هم‌اکنون فاز نخست پل امام رضا(ع) آماده‌شده است، به‌طوری‌که زیر این پل خالی بوده و می‌توان در حوزه‌های مختلف استفاده شود.

محوطه زیرین پل امام رضا(ع) برای ساخت فضای سبز و احداث پارکینگ آماده است

شهردار ورامین با اشاره به کارایی محوطه زیرین پل امام رضا(ع) یادآور شد: می‌توان از محوطه زیرین پل امام رضا(ع) برای گسترش فضای سبز، فضای ورزشی و احداث پارکینگ استفاده کرد و این امر خدمت بزرگی به شهروندان ورامینی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به علت تأخیر در اجرای پروژه پل امام رضا(ع) تأکید کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین به‌هیچ‌عنوان، کیفیت را فدای زمان نکرد و اگرچه دو سال، شهروندان و شهرداری و شورای شهر در این راستا با مشکلات متعددی مواجه شدند اما امروز شاهد افتتاح پروژه باکیفیت شهری در ورامین هستیم که می‌تواند در توسعه شهری این منطقه مؤثر باشد.

نحوه ساخت پل امام رضا(ع) و تغییرات ایجادشده در آن به مردم اطلاع‌رسانی شود

مهندس حیدریان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به مردم شهر ورامین در زمینه نحوه ساخت پل امام رضا(ع) اظهار داشت: مردم و شهروندان ورامینی باید اطلاع داشته باشند که قرار بود چه پروژه‌ای در این نقطه شهر افتتاح شود و مقاومت شهرداری و شورای شهر ورامین، چه تغییری در ماهیت این پروژه ایجاد کرد.

شهردار ورامین تأکید کرد: امروز پل امام رضا(ع) به‌عنوان یک پروژه مناسب شهری در اختیار شهروندان ورامینی قرارگرفته که می‌تواند درروند توسعه شهری منطقه مؤثر باشد.

ساخت فاز دوم پروژه پل امام رضا(ع) به‌زودی آغاز می‌شود

مهندس حیدریان در ادامه با اشاره به زمان آغاز فعالیت عمرانی برای ساخت فاز دوم پل امام رضا(ع) افزود: با افتتاح فاز نخست پل امام رضا(ع)، زمینه برای آغاز فعالیت عمرانی در فاز دوم این پروژه فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر این نکته که اجرای دقیق و سریع فاز دوم پل امام رضا(ع) نیز توسط شهرداری و شورای اسلامی از پیمانکار پروژه مطالبه خواهد شد، ادامه داد: با افتتاح فاز نخست پروژه پل امام رضا(ع)، ترافیک بر روی این پل منتقل می‌شود تا به‌سرعت بسترهای لازم برای اجرای فاز دوم این طرح فراهم شود.

مهندس حیدریان تأکید کرد: بار دیگر از شهروندان و مردم ورامین که در طول اجرای پروژه پل امام رضا(ع) با مشکلات و سختی‌هایی مواجه شدند، عذرخواهی و تأکید می‌کنم که این تأخیرها به‌منظور حفظ منافع شهروندان و مقاومت برای اجرای طرح فنی در پروژه پل امام رضا(ع) صورت پذیرفته است.