(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد
ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد
۰۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد
روز پنج شنبه مورخ دوم آذر 1396 ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد

در این دیدار شهردار ورامین با شهروندان ورامین بصورت چهره به چهره دیدار وگفتگو کرد وپس ازشنیدن مشکلات آنان دستورات لازم برای رفع مشکلات آنان را صادر کرد