آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ملاقات عمومی شهردارورامین یا شهروندان برگزارشد
ملاقات عمومی شهردارورامین یا شهروندان برگزارشد
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات عمومی شهردارورامین یا شهروندان برگزارشد
روز سه شنبه مورخ 7آذر 1396 ملاقات عمومی شهردارورامین مهندس حسین دهقان با شهروندان برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات عمومی شهردارورامین مهندس حسین دهقان با شهروندان برگزارشد

در این دیدار شهردار ورامین با شهروندان ورامین بصورت چهره به چهره دیدار وگفتگو کرد وپس ازشنیدن مشکلات آنان دستورات لازم برای رفع مشکلات آنان را صادر کرد