شهرداری ورامین » ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان با شهر وندان ورامینی برگزار شد ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان با شهر وندان ورامینی برگزار شد – شهرداری ورامین
ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان با شهر وندان ورامینی برگزار شد
۱۶ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان با شهر وندان ورامینی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، محمد صمدی رئیس حوزه شهردار گفت همانند هفته های گذشته، علی حیدریان پذیرای تعدادی از شهروندان ورامینی بود تا دراین جلسه ملاقات مردمی به طرح مسایل ودرخواست شهروندان بپردازد

درجلسه امروز شهروندان به صورت چهره به چهره با شهردار ورامین دیدار کرده وبه طرح مشکلات  ودرخواست های خود پرداختند، مهندس حیدریان پس از شنیدن مسایل مطرح شده از سوی شهروندان ،دستورات لازم برای مشکلات آن ها صادر کرد