شهرداری ورامین » ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان شهردار ورامین با شهروندان گرامی برگزار شد . ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان شهردار ورامین با شهروندان گرامی برگزار شد . – شهرداری ورامین
ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان شهردار ورامین با شهروندان گرامی برگزار شد .
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ملاقات مردمی مهندس علی حیدریان شهردار ورامین با شهروندان گرامی برگزار شد .

برپایه این گزارش سرپرست حوزه شهردار افزود : در این دیدار که به منظور تکریم شهروندان شریف در دفتر شهرداری مرکز برگزار شد ، شهروندان عزیز ورامینی ، درخواست های خود را به شهردار ارائه نموده و مهندس علی حیدریان نیز دستور رسیدگی به خواسته های شهروندان گرامی را صادر نمود .

%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-1