شهرداری ورامین » مکان استقرار دستفروشان شب عید در ورامین ساماندهی و مشخص گردید. مکان استقرار دستفروشان شب عید در ورامین ساماندهی و مشخص گردید. – شهرداری ورامین
مکان استقرار دستفروشان شب عید در ورامین ساماندهی و مشخص گردید.
۱۱ اسفند ۱۴۰۱
نسخه چاپی
مکان استقرار دستفروشان شب عید در ورامین ساماندهی و مشخص گردید.

  به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، جلسه ساماندهی و دست فروشان شب عید با حضور  مجتبی نظری معاون خدمات شهری شهرداری ورامین ، روسا و نمایندگان ادارات و دستگاه های انتظامی شهرستان ورامین برگزار گردید. و هریک براساس وظیفه پیرامون ساماندهی و اجرای نظم و انضباط در عبور و مرور شهری جهت رفاه شهروندان در خرید شب عید و ساماندهی بازار دست فروشان جهت تسهیل ترافیک شهری برنامه هایی را مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.

 بر اساس تصمیم گیری اعضای این جلسه بازار دست فروشان شب عید در ضلع جنوبی مسجد جامع واقع در بلوار شهید همت ، جنب پارک جوان برگزار می شود و کلیه دست فروشان محترم می توانند از پانزدهم اسفند ماه در این مکان شروع به فعالیت نمایند.