عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
نسل ابومسلم مشهد-کاوه شهرداری ورامین
نسل ابومسلم مشهد-کاوه شهرداری ورامین
۲۲ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نسل ابومسلم مشهد-کاوه شهرداری ورامین
علی دلیری مسئول تربیت بدنی شهرداری ورامین از رقابت هفته ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشوربین تیم نسل ابومسلم مشهد و کاوه شهرداری ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول تربیت بدنی شهرداری ورامین از رقابت هفته ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشوربین تیم نسل ابومسلم مشهد و کاوه شهرداری ورامین خبرداد

دلیری افزود  هفته ششم لیگ دسته سوم فوتبال کشور امروز شنبه بین تیم نسل ابومسلم مشهد-کاوه شهرداری ورامین  ساعت ۱۴:۴۵ واقع در استادیوم تختی مشهد برگزار میشود