طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود
احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین
نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین
مورخ 13 مرداد1396 نشست آشپزخانه در منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از حادثه نشست در قسمت آشپزخانه منزل مسکونی واقع در بلوار رسالت کوچه حیدریان خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Aایستگاه شماره ۳سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی شد و کلیه  سازمانهای مربوطه در محل فراخوانی شدند خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و همه ساکنین منزل مسکونی در صحت و سلامت کامل میباشند