شهرداری ورامین » نشست شهردار ورامین با سازمان تامین اجتماعی،بیمارستان پازده خرداد ودرمانگاه اشرفی اصفهانی نشست شهردار ورامین با سازمان تامین اجتماعی،بیمارستان پازده خرداد ودرمانگاه اشرفی اصفهانی – شهرداری ورامین
نشست شهردار ورامین با سازمان تامین اجتماعی،بیمارستان پازده خرداد ودرمانگاه اشرفی اصفهانی
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نشست شهردار ورامین با سازمان تامین اجتماعی،بیمارستان پازده خرداد ودرمانگاه اشرفی اصفهانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،مهندس علی حیدریان شهردار ورامین به همراه معاونین شهرداری جلسه ای با سازمان تامین اجتماعی ،رِیئس بیمارستان پازده خرداد،ریئس درمانگاه اشرفی اصفهانی وسازمان تامین اجتماعی باموضوع بدهی پرونده های شهرسازی ورفع مشکلات فی مابین برگزار شد

در این جلسه مقررگردید سازمان تامین اجتماعی  نسبت به اخذ  تاییدیه های لازم جهت اخذ پایان کار اقدام نماید وتازمان تهاتر حداکثر ۲ماه آینده نسبت به توقیف عملیات اجرایی بابت  بدهی حق بیمه  صورت جلسه  شهرداری ورامین اقدام کنند

در خصوص بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین مقررگردید برگه اعلام  عوارض گواهی مورخ ۹۶/۰۳/۳۰ با اخذ تخفیف حد اکثرطی ۲ماه آینده  ازسوی سازمان اجتماعی  با بدهی شهرداری ورامین  تهاتر وشهرداری ملزم صدرو پایان کار به تاریخ روز خواهد بود

در پلی کلینیک اشرفی اصفهانی ورامین مقرر گردید برگه اعلام عوارض صدور واهی به شماره۵۱۷۱۲ مورخ۹۶/۲/۳حد اکثر طی ۲ماه آیندهازسوی سازمان اجتماعی  با بدهی شهرداری ورامین  تهاتر وشهرداری ملزم صدرو پایان کار به تاریخ روز خواهد بود همچنین مقررگردید طی مفاد صورت جلسه بیمارستان و پلی کلینیک ورامین هیچ گونه بدهی بغیر از عوارض نوسازی سال به شهرداری ورامین نداشته و صدور پایان کارپس از تهاتر عوارض بلامانع خواهد بود