شهرداری ورامین » نشست صمیمانه معاون شعب کل بانک شهر با حسین دهقان شهردار ورامین نشست صمیمانه معاون شعب کل بانک شهر با حسین دهقان شهردار ورامین – شهرداری ورامین
نشست صمیمانه معاون شعب کل بانک شهر با حسین دهقان شهردار ورامین
۱۰ آبان ۱۳۹۹
نسخه چاپی
نشست صمیمانه معاون شعب کل بانک شهر با حسین دهقان شهردار ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین سعید عسگری معاون شعب کل بانک شهر با حسین دهقان شهردار ورامین دیدار کرد. در این نشست طرفین بر لزوم همکاری متقابل و صمیمانه در خدمت رسانی به شهروندان تاکید نمودند.

 

dav