آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
نشست معاون خدمات شهری و رئیس سازمان پسماند شهرداری ورامین
نشست معاون خدمات شهری و رئیس سازمان پسماند شهرداری ورامین
۰۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نشست معاون خدمات شهری و رئیس سازمان پسماند شهرداری ورامین
نشست معاون خدمات شهری و رئیس سازمان پسماند شهرداری ورامین در خصوص ساماندهی نخاله های ساختمانی و جمع آوری سگهای ولگرد برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین نشست معاون خدمات شهری و رئیس سازمان پسماند شهرداری ورامین در خصوص ساماندهی نخاله های ساختمانی و جمع آوری سگهای ولگرد برگزار شد.

در این نسشت سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری شهرداری ورامین در خصوص مصوبات این جلسه به خبرنگاران گفت:
سگهای ولگرد مقرر گردید کما فی السابق سازمان پسماند از پیمانکار مربوطه تا رسیدن به شرایط مطلوب استفاده کند و مدیران نواحی شهرداری نیز موظف شدند در صورت مشاهده سگهای ولگرد به سازمان پسماند اعلام نمایند.
معاون خدمات شهری شهردار ورامین از شهروندان در خواست کرد در این خصوص همکاری کنند و در در صورت مشاهده سگهای ولگرد به شماره تلفن ۰۹۱۹۷۰۷۶۹۶۲ موارد را اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به جمع آوری اقدام شود