شهرداری ورامین » نصب و راه اندازی برج نوری پارک خانواده در ورامین نصب و راه اندازی برج نوری پارک خانواده در ورامین – شهرداری ورامین
نصب و راه اندازی برج نوری پارک خانواده در ورامین
۰۲ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب و راه اندازی برج نوری پارک خانواده در ورامین

برپایه این گزارش ، سید ابراهیم نورده مسئول پارک خانواده با ذکر این مطلب افزود : ایام تابستان فرصت مناسبی برای حضور خانواده های عزیز در پارکها و بوستانهای سطح شهر می باشد تا اوقات فراغت خود را در فضایی مناسب سپری کنند .

KJKJþÖ