اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین
نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر ورامین
مهندس یزدان خانی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری رامین از نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر خبرداد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین:مهندس یزدان خانی معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری رامین از نصب تابلوهای راهنمادر سطح شهر خبرداد.

خانی افزود:با توجه به لزوم تابلوهای راهنما در سطح شهر  فرصت خیلی کمی داشتیم ولی کلیه کارها از قبیل طراحی و ساخت و نصب تابلوها با درایت ومدیریت معاونت حمل ترافیک در اسرع وقت انجام شد.

معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین اظهارداشت:این عمل شهرداری یک نوع ابتکار و نوآوری است که با هزینه کم و زمان کوتاه توانستند نصب این تابلوها به صورت ضرب العجلی را انجام دهند.

 خانی در پایان افزود:نصب تابلوها در سطح شهر با شناسایی جاهای مورد نیاز از قبل انجام شده است و قطعا معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری در نظر دارد تا جاهای مورد نیازدیگر شهر را شناسایی کند ت لازم را به عمل خواهد آورد.