شهرداری ورامین » نصب سرعت گیرو گل میخ سولاردر سطح شهرورامین نصب سرعت گیرو گل میخ سولاردر سطح شهرورامین – شهرداری ورامین
نصب سرعت گیرو گل میخ سولاردر سطح شهرورامین
۲۴ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نصب سرعت گیرو گل میخ سولاردر سطح شهرورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین  علیرضا مومنی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از نصب سرعت گیرو گل میخ سولاردر خیابان شهید زواره ورودی مصلی خیرآبادخط خبرداد

میرزایی افزود عوامل معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری با جدیدیت تمام شروع به فعالیت در خیابانهایی که نیاز به خط کشی و نصب سرعت گیر داشته نموده و پس از نصب گل میخ سولار در دور برگردان های بلوار خیر آباد و میدان ولیعصر و خط کشی خیابان ۲۲بهمن خیابان شهید هاشمی نژاد و خیابان جنب ناحیه دو واقع در کارخانه قند میتوان به خط کشی وایمن سازی فاز دوم ونصب سرعت گیرو گل میخ سولاردر خیابان شهید زواره ورودی مصلی خیرآباداشاره کرد