(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی
نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، نصب پایه برج نوری دوازده متری در تقاطع خیابان رسالت وخیابان شهید مصطفی خمینی توسط ناحیه سه منطقه یک شهرداری صورت پذیرفت .

photo_2016-04-27_07-57-33