(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
آمادگی سرویس دهی به دانش آموزان در صورت برگزاری کلاس های درس
نصب چراغ چشمک زن،تابلوهای ایمنی و خط کشی خیابانها در ورامین
نصب چراغ چشمک زن،تابلوهای ایمنی و خط کشی خیابانها در ورامین
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نصب چراغ چشمک زن،تابلوهای ایمنی و خط کشی خیابانها در ورامین
حسین دهقان معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین از نصب چراغ چشمک زن،تابلوهای ایمنی و خط کشی خیابان شهید فکوری خیابان خیابان شهید صادقعلی وابتدای خیابان شهید شیرازی تا منطقه کهریزک و نصب چراغ چشمک زن در خیابان شهید زواره در منطقه خیر آباد و نصب تابلو های ایمنی در خیابان کمربندی به منطقه کهریزکدر سطح شهر خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسین دهقان معاونت حمل نقل ترافیک شهرشهرداری ورامین حسین دهقان معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین از نصب چراغ چشمک زن،تابلوهای ایمنی و خط کشی خیابانها در سطح شهر خبر داد

دهقان افزود معاونت حمل نقل ترافیک اقدام به نصب چراغ چشمک زن ، تابلو های ایمنی وخط کشی ونصب سرعت گیر در جاهای مورد نیاز خیابانهای آسفالت شده  نموده که از جمله کارهای انجام شده در این معاونت میتوان به خط کشی خیابان شهید فکوری خیابان خیابان شهید صادقعلی  وابتدای خیابان شهید شیرازی تا منطقه کهریزک و در اقدامی دیگر به نصب چراغ چشمک زن در خیابان شهید زواره در منطقه خیر آباد  و همچنین میتوان به نصب تابلو های ایمنی در خیابان کمربندی به منطقه کهریزک اشارکرد

معاونت حمل نقل ترافیک گفت با توجه به نصب سرعت گیر و خط کشی خیابان ها ونصب علامات در خیابانها در جهت رفاه حال شهر وندان در خصوص ایجاد نظم در رانندگی از شهروندان فهیم خواستاریم با رعایت نظم وقانون شاهد  کمترین ترافیک و تصادف درسطح شهر باشیم

شایان ذکراست : اقدامات به موقع این معاونت باعث کاهش تصادف و ترافیک شهری در سطح شهر شده است