شهرداری ورامین » نهضت آسفالت ریزی مکانیزه توسط شهردار ورامین آغاز گردید نهضت آسفالت ریزی مکانیزه توسط شهردار ورامین آغاز گردید – شهرداری ورامین
نهضت آسفالت ریزی مکانیزه توسط شهردار ورامین آغاز گردید
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
نهضت آسفالت ریزی مکانیزه توسط شهردار ورامین آغاز گردید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین مجتبی مومن زاده سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خبر داد و گفت: پروژه آسفالت ریزی مکانیزه پشت مسجد حضرت علی ولی الله لغایت کمربندی خلیج فارس به طول ۶۰۰ متر و عرض متوسط ۷ متر و به ضخامت متوسط ۷ سانتی متر با اعتباری بالغ بر ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ زیرسازی و تسطیع و ریکلاژ به جمع ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد تومان اجرا گردید.