شهرداری ورامین » نهضت آسفالت و لکه گیری معابر در سال جدید در خیابان معلم کوچه مسجد امام حسین (ع) نهضت آسفالت و لکه گیری معابر در سال جدید در خیابان معلم کوچه مسجد امام حسین (ع) – شهرداری ورامین
نهضت آسفالت و لکه گیری معابر در سال جدید در خیابان معلم کوچه مسجد امام حسین (ع)
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
نسخه چاپی
نهضت آسفالت و لکه گیری معابر در سال جدید در خیابان معلم کوچه مسجد امام حسین (ع)

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، مجتبی مومن زاده معاونت عمران شهرداری ورامین اعلام کرد: با دستور ویژه علیرضا مومنی شهردار ورامین و تاکید ایشان در خصوص نهضت آسفالت و لکه گیری معابر در مناطق مختلف شهر ورامین درسال جدید آغاز و آسفالت ریزی ولکه گیری در کوچه مسجد امام حسین ع در خیابان دولت اجرا گردید.