شهرداری ورامین » نکات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین درخصوص نگهداری علوفه و خوراک دام در واحد های پرورش دام نکات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین درخصوص نگهداری علوفه و خوراک دام در واحد های پرورش دام – شهرداری ورامین
نکات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین درخصوص نگهداری علوفه و خوراک دام در واحد های پرورش دام
۲۵ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
نکات ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین درخصوص نگهداری علوفه و خوراک دام در واحد های پرورش دام

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از نکات ایمنیدرخصوص نگهداری علوفه و خوراک دام در واحد های پرورش دام خبرداد
انبار در محلی بنا شود که اطراف آن برای استقرار خودروهای آتش نشانی فضای کافی وجود داشته باشد
از انبار کردن علوفه بصورت فله خودداری گردد
انبار نگهداری علوفه از سطح زمین بلندتر باشد
از نگهداری علوفه تازه برای مدت زمان طولانی خودداری شود
مکان نگهداری علوفه مسقف باشد
انبار نگهداری علوفه از تهویه مناسب برخوردار باشد
انبار مجهز به سیستم های اطفا حریق خودکار و دستی باشد
چیدن علوفه ها در انبار بصورت بلوکه .بلوکه با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر(۲ متر )باشد
حداکثر ارتفاع چیدن علوفه ۳متر و تا سقف انبار ۲متر فاصله رعایت گردد

وی افزود اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی در خصوص آشنایی هر چه بیشتر شهر وندان درجهت رعایت نکات ایمنی باعث کاهش حوادث میگردد وامید واریم شهر وندان عزیز توصیه های ایمنی را جدی بگیریم