عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
هرس فرم دهی وسربرداری درختان پارک شقایق
هرس فرم دهی وسربرداری درختان پارک شقایق
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
هرس فرم دهی وسربرداری درختان پارک شقایق
محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین ازاتمام هرس فرم دهی وسربرداری به موقع درختان پارک شقایق خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین ازاتمام هرس فرم دهی وسربرداری به موقع درختان پارک شقایق خبرداد

میرزایی افزود:اتمام هرس فرم دهی وسربرداری به موقع درختان پارک شقایق توسط عوامل فضای سبز شهرداری ورامین صورت پذیرفت و این رویه در تمام پارکها ، بوسنانها و بلوارهای سطح شهر در حال اقدام این واحد میباشد