(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
آمادگی سرویس دهی به دانش آموزان در صورت برگزاری کلاس های درس
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
۳۰ تیر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد.

هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد.