برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین
اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در بلوارهای امام رضا (ع) و الغدیر
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
طرح بهداشت محله ای در تمام نواحی چهارگانه شهرداری ورامین انجام می شود
اجرای عملیات لگه گیری آسفالت معابر عمومی شهر توسط شهرداری ورامین شتاب بیشتری به خود گرفت
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
۳۰ تیر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع
هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد.

هشتم شوال سالروز تخریب قبور ائمه بقیع تسلیت باد.