طرح ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار می شود
احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
همایش ملی روش های احصاء درآمد پایدار شهرداری های کشور بارویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار میشود
همایش ملی روش های احصاء درآمد پایدار شهرداری های کشور بارویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار میشود
۲۲ آبان ۱۳۹۵
نسخه چاپی
همایش ملی روش های احصاء درآمد پایدار شهرداری های کشور بارویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار میشود
به همت شورای اسلامی استان مازندران، استانداری مازندران ودانشگاه مازندران و در تاریخ بیست وچهارم وبیست وپنجم آذر ماه 1395 همایش ملی روش های احصاء درآمد پایدار شهرداری های کشور بارویکرد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ساری برگزار میشود

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرورامین، این همایش با هدف ایجاد فرصت تعامل ،ارتقاء دانش و انتقال تجارب شهرداری های کشور در شناسایی راه های افزایش درآمد پایدار برگزار میگردد

بر پایه این گزارش علاقمندان جهت شرکت در این همایش میتوانند آثار خود را با محوریت های “اقتصاد شهری ونقش آن دراقتصار مقاومتی، درآمدپایدار شهری بارویکرد بهزیستن،آسیب شناسی نظام تامین منابع مالی ودرآمد شهردای ری ها،چالش های درآمد پایدارپایدارشهرداری ها،مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی،خدماتی فرهنگی واجتماعی، راهکارهای توانمد سازی درافزایش درآمد شهرداری های کوچک ،بودجه بندی گردشگری شهری ودرآمد پایدار شهرداری ها،فرهنگ سازی جهت ارتقاءدرآمد های پایدار شهرداری ها،بهینه کاوی تجارب برتر شهرداری های کشورومقایسه تطبیقی بادستاوردهای کشورهای توسعه یافته” به آدرس پست الکترونیک info@mazandconf.ir ارسال نمایید.

poster-big