شهرداری ورامین » همزمان با اصلاح هندسی میدان رازی ورامین ، درخت های کاج این میدان جابجا خواهد شد . همزمان با اصلاح هندسی میدان رازی ورامین ، درخت های کاج این میدان جابجا خواهد شد . – شهرداری ورامین
همزمان با اصلاح هندسی میدان رازی ورامین ، درخت های کاج این میدان جابجا خواهد شد .
۰۸ مهر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
همزمان با اصلاح هندسی میدان رازی ورامین ، درخت های کاج این میدان جابجا خواهد شد .

 

photo_2016-09-29_10-03-07