آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک
همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک
نشست پلیس راهور و شهرداری ورامین تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک شهری وهمکاری متقابل صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، جناب سرهنگ دلیری و مهندس حسین دهقان طی دیدار و گفتگویی ضمن تاکید بر لزوم همکاری متقابل شهرداری ورامین و پلیس راهور ، روان سازی ترافیک و اصلاح معابر خیابان های اصلی شهر را از اقدامات اساسی و اولویت های برنامه خویش جهت اصلاح بار ترافیک شهر اعلام نمودند.