آگهی مناقصه عمومی
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
همفکری بسیج ادارات با مسئولین و مدیران شهرداری ورامین در راستای اجرای برنامه های ملی و مذهبی
هیئت رئیسه شورای شهر ورامین انتخاب شدند
هیئت رئیسه شورای شهر ورامین انتخاب شدند
۰۲ شهریور ۱۳۹۶
نسخه چاپی
هیئت رئیسه شورای شهر ورامین انتخاب شدند
با رای اعضای دور پنجم شورای شهر ورامین سید رضا احمدی به عنوان رئیس، زهرا هداوند میرزایی به عنوان نائب رئیس، حسن حبیبی به عنوان منشی اول و احمد خانی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.