پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
هیئت رئیسه شورای شهر ورامین انتخاب شدند
هیئت رئیسه شورای شهر ورامین انتخاب شدند
۰۲ شهریور ۱۳۹۶
نسخه چاپی
هیئت رئیسه شورای شهر ورامین انتخاب شدند
با رای اعضای دور پنجم شورای شهر ورامین سید رضا احمدی به عنوان رئیس، زهرا هداوند میرزایی به عنوان نائب رئیس، حسن حبیبی به عنوان منشی اول و احمد خانی به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.