شهرداری ورامین » واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد – شهرداری ورامین
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مسعود شهریور مدیر منطقه سه شهرداری ورامین از شرع بکار واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری دراین منطقه خبرداد

شهریور گفت:به همت مجموعه ومعاونت خدمات شهری منطقه واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری (سدمعبر) درمنطقه۳ شروع بکار کرد وان شاالله شاهد فعالیت در زمینه های دیگر منطقه خواهیم بود