عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
مسعود شهریور مدیر منطقه سه شهرداری ورامین از شرع بکار واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری دراین منطقه خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مسعود شهریور مدیر منطقه سه شهرداری ورامین از شرع بکار واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری دراین منطقه خبرداد

شهریور گفت:به همت مجموعه ومعاونت خدمات شهری منطقه واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری (سدمعبر) درمنطقه۳ شروع بکار کرد وان شاالله شاهد فعالیت در زمینه های دیگر منطقه خواهیم بود