نصب پایه چراغ های دکوراتیو کم مصرف در بلوار رسالت توسط شهرداری ورامین
آمادگی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در آستانه فصل پاییز
آگهی تجدید مناقصه عمومی
برگزاری ملاقات عمومی شهردار ورامین در روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته
وعده شهردار ورامین در اجرای پروژه سی متری قائم (عج) محقق گردید
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
۳۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری درمنطقه۳ شروع بکار کرد
مسعود شهریور مدیر منطقه سه شهرداری ورامین از شرع بکار واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری دراین منطقه خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مسعود شهریور مدیر منطقه سه شهرداری ورامین از شرع بکار واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری دراین منطقه خبرداد

شهریور گفت:به همت مجموعه ومعاونت خدمات شهری منطقه واحد گشت رفع مزاحمتهای شهری (سدمعبر) درمنطقه۳ شروع بکار کرد وان شاالله شاهد فعالیت در زمینه های دیگر منطقه خواهیم بود