عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
وازگونی خودرو وانت پیکان درجاده احمد آبادورامین
وازگونی خودرو وانت پیکان درجاده احمد آبادورامین
۱۰ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
وازگونی خودرو وانت پیکان درجاده احمد آبادورامین
کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از وازگونی خودرو وانت پیکان درجاده احمد آبادورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین شهرداری ورامین ازحادثه واژگونی خودروی وانت پیکان در حوالی جاده احمد آباد ورامین خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت C ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی و سازمانهای مربوطه در محل فراخوانی شدند خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و راننده خودرو در صحت و سلامت کامل میباشد