آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
واژگونی خودرو ۲۰۶ در جاده ورامین-پیشوا
واژگونی خودرو ۲۰۶ در جاده ورامین-پیشوا
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
واژگونی خودرو ۲۰۶ در جاده ورامین-پیشوا
مورخ 21آبان 1396 بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازحادثه واژگونی خودرو ۲۰۶ در جاده ورامین-پیشوا خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازحادثه واژگونی خودرو ۲۰۶ در جاده ورامین-پیشوا خبرداد

کرمانی افزود:حادثه واژگونی خودروی ۲۰۶ در حوالی کمربندی ورامین – پیشوا رخ داد که با حضور سریع وبه موقع تیم نجات ایستگاه مرکزی و پشتیبانی ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی و ۳سرنشین خودرو که داخل وسیله نقلیه محبوس شده بودند با استفاده از وسایل هیدرولیک و نجات از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند

لازم بذکر میباشد هم اکنون مسیر عبوری خودرو ها ایمن و برای تردد باز میباشد