(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
آمادگی سرویس دهی به دانش آموزان در صورت برگزاری کلاس های درس
واکسناسیون و آموزش تغذیه پرسنل خدمات شهر منطقه دو شهرداری ورامین
واکسناسیون و آموزش تغذیه پرسنل خدمات شهر منطقه دو شهرداری ورامین
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
واکسناسیون و آموزش تغذیه پرسنل خدمات شهر منطقه دو شهرداری ورامین
سلمان خانی مسئول واحد بهداشت حرفه ای شهرداری از واکسناسیون و آموزش تغذیه پرسنل خدمات شهر منطقه دو شهرداری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سلمان خانی پوینک مسئول واحد بهداشت حرفه ای وسلامت شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران از آموزش تغذیه، قدو وزن وتزریق واکسن کزاز در شهرداری منطقه دو خبرداد

خانی افزود :با هماهنگی صورت گرفته با شبکه بهداشت و درمان ورامین  اکیپ کارشناسان بهداشت ورامین جهت آموزش تغذیه آقایان وخانم ها و چکاب قد وزن وتزریق واکسن کزاز  پرسنل شهرداری منطقه دوانجام گردید

خانی گفت:بمنظور ارتقای سلامت کاکنان شهرداری کارگاه آموزش تغذیه قدو وزن  و جلوگیری از شیوع بیماری هاری  باهمکاری شبکه بهداشت شهرستان در شهرداری  مرکزی به پرسنل خدمات شهر منطقه یک واکسن کزاز تزریق شد