شهرداری ورامین » وعده بزرگ علیرضا مومنی شهردار ورامین عملی گردید و بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان ورامین کلید خورد. وعده بزرگ علیرضا مومنی شهردار ورامین عملی گردید و بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان ورامین کلید خورد. – شهرداری ورامین
وعده بزرگ علیرضا مومنی شهردار ورامین عملی گردید و بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان ورامین کلید خورد.
۱۵ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
وعده بزرگ علیرضا مومنی شهردار ورامین عملی گردید و بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان ورامین کلید خورد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، در جلسه ای با حضور مسئولین  فنی مهندسی قرار گاه خاتم الانبیا در محل دفتر علیرضا مومنی شهردار ورامین آخرین مراحل  تفاهم  ساخت  و تکمیل بزرگترین پروژه عمرانی شهرستان ورامین کلید خورد .در این  تفاهم  ساخت و تکمیل کمربندی جنوبی ورامین خلیج فارس و کمربندی الغدیر  توسط  قرارگاه خاتم الانبیا  پس از از بررسی های نهایی  و حضور در محل احداث پروژها مدنظر  از نزدیک آخرین مراحل آغاز ساخت  آن کلید خورد.