شهرداری ورامین » پاسخگویی شهردار و مدیران ارشد شهرداری منطقه دو در راستای حل مشکلات مردم و نمازگزاران در مصلی نماز جمعه خیرآباد پاسخگویی شهردار و مدیران ارشد شهرداری منطقه دو در راستای حل مشکلات مردم و نمازگزاران در مصلی نماز جمعه خیرآباد – شهرداری ورامین
پاسخگویی شهردار و مدیران ارشد شهرداری منطقه دو در راستای حل مشکلات مردم و نمازگزاران در مصلی نماز جمعه خیرآباد
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
پاسخگویی شهردار و مدیران ارشد شهرداری منطقه دو در راستای حل مشکلات مردم و نمازگزاران در مصلی نماز جمعه خیرآباد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، مهندس علیرضا مومنی شهردار ورامین ، مهندس علیرضا مومنی شهردار ورامین به همراه محمد صمدی رئیس اداره روابط عمومی و بازرس ویژه شهردار ، علی تات معاون خدمات شهری منطقه دو، مهاجر مدیر ناحیه یک شهرداری ، فتاح معاون شهرسازی منطقه دو با حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته خیرآباد مصلی نماز جمعه ، آستان امامزادگان طاهر و مطهر حضور یافتند.

در پایان مراسم معنوی نماز جمعه خیرآباد ، شهردار ورامین ، معاونین و مدیران شهری به مشکلات مطروحه از سوی نمازگزاران و شهروندان پرداختند که علیرضا مومنی شهردار ورامین نیز دستورات لازم را در راستای برطرف شدن مشکلات آنان صادر کردند.