شهرداری ورامین » پذیرایی ایستگاه صلواتی منطقه یک شهرداری ورامین از جاماندگان پیاده روی اربعین پذیرایی ایستگاه صلواتی منطقه یک شهرداری ورامین از جاماندگان پیاده روی اربعین – شهرداری ورامین
پذیرایی ایستگاه صلواتی منطقه یک شهرداری ورامین از جاماندگان پیاده روی اربعین
۱۶ شهریور ۱۴۰۲
نسخه چاپی
پذیرایی ایستگاه صلواتی منطقه یک شهرداری ورامین از جاماندگان پیاده روی اربعین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، با هماهنگی شهردار ورامین و مدیریت منطقه یک و با همکاری اداره روابط عمومی ، بسیج و واحد ایثارگران شهرداری ورامین ، ایستگاه صلواتی در جلوی منطقه یک واقع در خیابان شهید بهشتی برپا گردید و از جاماندگان زیارت در اربعین حسینی ، پذیرایی و ذکر مصیبت به عمل آمد. این ایستگاه صلواتی با استقبال پرشور و همراهی شهروندان عزیز روبرو گردید.