دیدار اعضای کنگره شصتمین سالگرد قیام تاریخی ۱۵ خرداد با آیت الله رئیسی رئیس جمهور
تقدیر استاندار تهران از شهردار ورامین
فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران تودیع و معارفه شد.
نشست اعضای کنگره ملی بزرگداشت شصتمین سالگرد قیام تاریخی پانزده خرداد با رئیس مجلس شورای اسلامی
مرمت وبهسازی و رنگ آمیزی المان های میادین ومعابر سطح شهر ورامین
پرسش های متداول
پرسش های متداول

نسخه چاپی
پرسش های متداول