شهرداری ورامین » پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به بلوار گلستان شهدای حسین رضا رسید. پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به بلوار گلستان شهدای حسین رضا رسید. – شهرداری ورامین
پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به بلوار گلستان شهدای حسین رضا رسید.
۲۳ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
پروژه طرح روشنایی معابر شهری و رفع خاموشی ها به بلوار گلستان شهدای حسین رضا رسید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ،با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین در راستای طرح روشنایی معابر و رفع خاموشی ها ، عوامل تاسیساتی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین اقدام به نصب ۱۸ پروژکتور در پایه های روشنایی و تعمیرقطعات وتعویض لامپ برج های نوری بلوار منتهی به گلستان شهدای حسین رضا نمودند که موجب رفع خاموشی در این منطقه حاشیه نشین و پر تردد گردید.

 شهردار ورامین در راستا به امر خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان عزیزساکن مناطق حاشیه ی شهر ورامین ، نگاه ویژه ی به اجرای طرح ها و پروژهای عمرانی در این مناطق داشته و دارد .

لازم به ذکر است طرح روشنایی سطح معابر ورفع خاموشی ها در تمامی مناطق شهری در حال اجر میباشد.