(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
پیروزی تیم تکواندوشهرداری در رقابتهای لیگ کشور
پیروزی تیم تکواندوشهرداری در رقابتهای لیگ کشور
۲۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
پیروزی تیم تکواندوشهرداری در رقابتهای لیگ کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازپیروزی تیم تکواندوشهرداری مقابل پاس قوامین در رقابتهای لیگ کشورخبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازپیروزی تیم تکواندوشهرداری مقابل پاس قوامین در رقابتهای لیگ کشورخبرداد

دلیری افزود:در نخستین دیدار هفته نخست، دو تیم پاس قوامین و شهرداری ورامین برابر یکدیگر صف آرایی کردند که در پایان تیم شهرداری ورامین توانست حریف خود را شکست بدهد.