(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
پیروزی والیبال ورامین در لیگ کشور
پیروزی والیبال ورامین در لیگ کشور
۲۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
پیروزی والیبال ورامین در لیگ کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین گفت تیم والیبال شهرداری ورامین در دیداری جذاب و تماشایی توانستند سه بر صفر تیم رعد پدافند را شکست

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین گفت تیم والیبال شهرداری ورامین در دیداری جذاب و تماشایی توانستند سه بر صفر تیم رعد پدافند را شکست
دلیری افزود :تیم والیبال شهرداری ورامین در دیداری جذاب و تماشایی توانستند سه بر صفر تیم رعد پدافند را شکست دهد و جایگاه سومی خود را در جدول لیگ برتر کشور تثبیت کند

شهرداری ورامین ۳⃣ ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
رعد پدافند         ۰⃣ ۱۶ – ۱۸ – ۲۱

شایان ذکراست این دیدار با حضور فرماندار ورامین، شهردار و معاونین شهردار  در سالن شهید گلعباسی ورامین برای تماشای بازی تیم والیبال شهرداری ورامین در لیگ کشور برگزارشد