(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه اسفندآباد نصب شد+تصاویر
چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه اسفندآباد نصب شد+تصاویر
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
نسخه چاپی
چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه اسفندآباد نصب شد+تصاویر
با همت شهرداری ورامین چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه اسفندآباد نصب شد

با همت شهرداری ورامین چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه اسفندآباد نصب شدhttp://uupload.ir/files/yflt_img_7506.jpg

http://uupload.ir/files/w2lv_img_7513.jpg

http://uupload.ir/files/hp0c_img_7512.jpg

http://uupload.ir/files/40x0_img_7507.jpg