آگهي مناقصه عمومي 
آگهی مزایده عمومی
شناسه آگهی : مناقصات عمومي
آگهی مزایده عمومي
آگهی مناقصات عمومي
کارگاه آموزشی (( راهکارهای ارتقا بهره وری در سازمانها)) در شهرداری ورامین برگزار شد .
کارگاه آموزشی (( راهکارهای ارتقا بهره وری در سازمانها)) در شهرداری ورامین برگزار شد .
۱۱ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
کارگاه آموزشی (( راهکارهای ارتقا بهره وری در سازمانها)) در شهرداری ورامین برگزار شد .
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، کارگاه آموزشی (( راهکارهای ارتقا بهره وری در سازمانها)) در تاریخ چهارم ، دهم و یازدهم شهریور ماه با حضور کارکنان شهرداری های استان تهران در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار شد

 

دوره